Panorama Firm Sp. z o.o.

2 Dodaj opinię

Wywiady Panorama Firm Sp. z o.o.

Anna Strutyńska Dyrektor personalny Panorama Firm Sp. z o.o.
Od 15 lat związana z organizacją, dla której skutecznie tworzy politykę HR. Blisko współpracuje z biznesem. Od kilku lat realizuje międzynarodowe projekty w ramach Grupy Eniro.

Panorama Firm Sp. z o.o.

Panorama Firm jest produktem w 100% cyfrowym, dostępnym dla wszystkich urządzeń: z poziomu laptopa, tabletu czy smartfonu. Marketing cyfrowy wymaga ciągłego pogłębiania wiedzy, co wymagało znaczących zmian w procesach wdrażania do pracy i stałego rozwoju pracowników i managerów.

Eniro działa na polskim rynku już 25 lat. To dość długi czas, czy może Pani wskazać kluczowy moment dla rozwoju firmy?

Z pewnością była to decyzja o transformacji z mediów drukowanych do cyfrowych. Stopniowe wychodzenie z biznesu katalogów teleadresowych, miało wpływ na wszystko co dzieje się w firmie. Przemianie musiały ulec wszystkie nasze wewnętrzne procesy, po to, abyśmy mogli odpowiadać na wymagania nowoczesnych mediów. W erze cyfrowej zmiany w produkcie dokonywane są online każdego dnia, a wcześniej będąc wydawcą katalogu drukowanego, mogliśmy aktualizować informacje o firmach raz do roku. Kontakt z klientami jest dzisiaj dużo częstszy, bazy danych są codziennie aktualizowane poprzez kilkuset osobowy dział sprzedaży, a także poprzez dedykowany dział, który zajmuje się pozyskiwaniem nowych danych. Wyszukiwarka lokalna Panorama Firm jest w tej chwili produktem w 100% cyfrowym, dostępnym dla wszystkich urządzeń: z poziomu laptopa, tabletu czy smartfonu. Zmiany dotyczyły także obszaru kompetencji: zarówno wśród obecnych pracowników, a także tych, których pozyskujemy z rynku. Marketing cyfrowy wymaga ciągłego pogłębiania wiedzy, co wymagało znaczących zmian w procesach wdrażania do pracy i stałego rozwoju pracowników i managerów. W trakcie transformacji do mediów cyfrowych dostarczyliśmy także pracownikom wiele nowoczesnych narzędzi wspierających ich codzienną pracę.

Panorama Firm jest bardzo dobrze znaną marką i z sukcesem przeszła transformację cyfrową. Jakie przełomowe innowacje pomogły marce zmienić wizerunek w oczach klientów i użytkowników, a jakie wyzwania stoją jeszcze przed Państwem?

Wyszukiwarka lokalna panoramafirm.pl jest naszym najważniejszym produktem, generuje największą część przychodu firmy i jest co miesiąc odwiedzana przez 5 mln użytkowników. Najważniejsze innowacje to bez wątpienia uruchomienie wersji mobilnej, wprowadzenie technologii responsywnej oraz wdrożenie bezpłatnej aplikacji Panorama Firma Nawigacja. Mobilna Panorama Firm bazuje na geolokalizacji użytkownika i wyszukuje w pobliżu jak najbardziej trafne wyniki. Responsywność zapewnia właściwe wyświetlanie treści na ekranach wszystkich urządzeń, a Nawigacja, w pełni zintegrowana z mobilną Panoramą Firm, prowadzi użytkownika bezpośrednio do szukanej firmy. Wizerunek medium cyfrowego tworzy także szeroka oferta komplementarna do głównego produktu – Panoramy Firm. Naszym klientom, obok wizytówki w wyszukiwarce, oferujemy różne formy reklamy internetowej oraz dodatkowe produkty np. SEO, remarketing, nowoczesne strony www, filmy video i ich dystrybucję w internecie, a także emailing i produkty branżowe (np. Budownictwo.pl). Warto pamiętać, że użytkownicy naszych serwisów to ludzie aktywni zawodowo, podążający za nowinkami technologicznymi – czyli doskonała grupa docelowa dla reklamodawców, którym prezentacja w mediach cyfrowych daje ogromne możliwości, a jej efekty są całkowicie mierzalne. Najważniejsze wyzwania na przyszłość to rozwój wyszukiwarki Panorama Firm w zakresie nowych funkcjonalności na mapie, rezerwowania usług oraz dodawania kontentu (np. recenzje). Chcemy także stać się profesjonalnym doradcą w zakresie marketingu cyfrowego dla małych i średnich firm (kompleksowe zarządzanie kampaniami w mediach cyfrowych).

Jakich pracowników potrzebujecie w nowych „cyfrowych” czasach, jakich najczęściej poszukujecie?

Nadal jesteśmy firmą, w której sprzedaż stanowi podstawę działalności. Dział sprzedaży jest liczny i jest największą siłą naszej organizacji. Dzięki zatrudnionym w nim osobom codziennie jesteśmy w stanie skontaktować się z tysiącami firm w Polsce, oferując nasze produkty i usługi. Przede wszystkim poszukujemy konsultantów sprzedaży bezpośredniej, jak i konsultantów telesprzedaży, a także wyspecjalizowanych doradców kontaktujących się z kluczowymi klientami. Pracownicy działu sprzedaży to kompetentni specjaliści, którzy budują długoterminowe relacje, a dodatkowo znają trendy obowiązujące w marketingu cyfrowym. W związku z tym, że staliśmy się firmą digitalową, rozwijamy również zespoły programistyczne. Są to specjaliści, którzy pracują nie tylko na rzecz Panoramy Firm, ale także dla całej Grupy Eniro. Ostatnio zatrudniliśmy kilkunastu programistów, specjalizujących się w różnorodnych językach programowania, będących jednocześnie ekspertami w zakresie najnowszych technologii tworzenia architektury systemów w oparciu o mikroserwisy. To młody zespół o wysokich kompetencjach i kwalifikacjach, osoby kreatywne, biegle posługujące się językiem angielskim.

Jakimi kanałami prowadzicie Państwo proces rekrutacji?

Korzystamy ze standardowych narzędzi, czyli ogłoszeń na portalach związanych z pracą, to jest nasze podstawowe i najważniejsze źródło pozyskiwania kandydatów. Korzystamy również z agencji rekrutacyjnych, one w szczególności sprawdzają się w rekrutacjach na stanowiska programistyczne. Ponadto, ważnym źródłem pozyskiwania kandydatów jest nasz wewnętrzny program rekomendacyjny. Nasi pracownicy są ambasadorami marki oraz firmy i chętnie polecają swoich znajomych do pracy w Eniro Polska.

Ile w ciągu roku przeprowadzacie rekrutacji? Do jakiego działu najczęściej?

Rocznie prowadzimy około 200 rekrutacji. Ze względu na profil naszej firmy, są to rekrutacje głównie związane ze sprzedażą, ale także z rozwojem naszej firmy. Grupa Eniro postanowiła stworzyć w Polsce centra kompetencyjne dla różnych funkcji biznesowych. Pierwsze z nich to dział bilingu dla całej Grupy, w którym zatrudniliśmy 10 osób ze znajomością języka szwedzkiego, duńskiego, i nawet norweskiego. Natomiast w tym roku znacząco rozbudowaliśmy centrum kompetycyjne dla programistów. Warto wspomnieć, że Grupa Eniro jest bardzo zadowolona z jakości pracy i zaangażowania polskich pracowników w tych centrach.

Czy trudno było zatrudnić osoby ze znajomością języka szwedzkiego i czy ta rekrutacja nadal trwa?

To było duże wyzwanie, ponieważ wymagana była biegła znajomość języka. Często praca wymaga bezpośredniego kontaktu z klientami skandynawskimi lub z działem obsługi klienta w danym kraju. Obecnie rekrutacja jest zakończona, ale niewykluczone, że w przyszłości zostaną podjęte decyzje o budowaniu kolejnych centrów kompetencyjnych w Polsce. Dla osób biegle posługujących się językami skandynawskimi, na pewno jesteśmy pracodawcą z którym warto utrzymywać kontakt.

Czy posiadacie Państwo jasno określoną ścieżkę rozwoju pracowników?

Tak, nowo zatrudnione osoby w dziale sprzedaży zaczynają pracę na najniższym stanowisku w telesprzedaży bądź w sprzedaży bezpośredniej i z czasem mogą awansować w dwóch kierunkach. Po pierwsze ze stanowiska konsultanta zajmującego się mniejszymi firmami mogą awansować na stanowisko Key Accountant, czyli osobę która odpowiada za kluczowe firmy w danym segmencie. Drugi kierunek to awans na stanowisko Kierownika Grupy Konsultantów. Kolejnym krokiem jest możliwość objęcia stanowiska Regionalnego Kierownika Sprzedaży – wszyscy obecnie pracujący Regionalni Kierownicy Sprzedaży to osoby, które kiedyś zaczynały pracę na niższych stanowiskach.

A jeśli ktoś chciałby pracować w innym dziale?

Możliwości jest wiele. Poszukujemy w organizacji talentów i umożliwiamy im rozwój kariery w innych działach firmy. Przykładem może być dołączenie do zespołu programistów przez pracownika Help Desku,oraz awans trenera z Działu Szkoleń na stanowisko Product Managera produktów cyfrowych. Tego typu promocje są też efektem transformacji, jaka zaszła w Eniro Polska. W naszej firmie obserwujemy rozwój kompetencji pracowników i ich potencjał. Między innymi w tym celu prowadzimy rozmowy z pracownikami tzw. performance review talks, podczas których omawiane są możliwości rozwoju pracownika. Zależy nam żeby przełożeni dostrzegali w swoich zespołach osoby, których predyspozycje wykraczają poza ramy danego stanowiska.

Jak wygląda u Państwa proces rekrutacji?

Proces rekrutacji jest zazwyczaj trzyetapowy. Pierwszy etap to standardowa preselekcja, często telefoniczna, która kwalifikuje kandydata do kolejnych rozmów. Podczas tej wstępnej rozmowy wyjaśniamy z kandydatem wszystkie kwestie dotyczące stanowiska i zakresu obowiązków. W przypadku rekrutacji, gdzie wymagany jest język obcy, poziom jego znajomości sprawdzamy właśnie na tym pierwszym etapie kontaktu z kandydatem. Następnie odbywają się rozmowy kwalifikacyjne w naszym biurze i wtedy zaangażowani są równocześnie specjaliści z działu HR oraz bezpośredni przełożony. Podczas tej rozmowy sprawdzamy kompetencje merytoryczne i kompetencje miękkie. Podczas sprawdzania kompetencji merytorycznych korzystamy z testów i symulacji. Podczas rekrutacji konsultantów sprzedaży i telesprzedaży są to najczęściej symulacje rozmowy z klientem. Natomiast jeśli chodzi o inne działy, wykorzystujemy nasze autorskie testy kompetencyjne. Tak jest w przypadku programistów, analityków czy product managerów. Korzystamy również z testów biznesowych czy osobowościowych, ale nie jest to obowiązkowy element rekrutacji. Kierownicy sprzedaży zgodnie z polityką całej Grupy mają możliwość korzystania na przykład z testu PPA Thomas International.

Przy okazji testów, czy prowadzicie również Assessment Center?

Prowadzimy takie sesje w przypadku rekrutacji na stanowiska kierownicze. W Assessment Center biorą udział osoby z działu HR certyfikowane do ich prowadzenia oraz przełożeni. W przypadku takich testów definiujemy kompetencje, które chcemy obserwować i dajemy kandydatom do rozwiązania studium przypadku.

Czy transformacja wpływa na to, jakich cech poszukujecie Państwo u rekrutowanych osób?

To też zależy od działu i stanowiska. W sprzedaży nadal poszukujemy osób, które cechuje  umiejętność przekonywania i argumentowania, a także otwartość i chęć kontaktów z ludźmi. Ponieważ praca konsultantów opiera się na jasno zdefiniowanych celach i odpowiedniej organizacji procesu sprzedaży, poszukujemy osób, które doskonale odnajdą się w warunkach promujących silne uporządkowanie zadań w czasie i ich regularne realizowanie każdego dnia. Jesteśmy pracodawcą, który w bardzo szczegółowy sposób opisuje zasady pracy w dziale sprzedaży. Nasi sprzedawcy przychodzą rano do biura, odbywają zebranie ze swoim przełożonym, czas pracy jest podzielony na konkretne zadania, liczbę wizyt lub kontaktów, oraz inne czynności, które muszą zostać wykonane w ciągu dnia. Te warunki przekładają się na efektywność pracy, a w konsekwencji na wyższe wynagrodzenie premiowe. Dla całej organizacji ważne są także: kreatywność, zdolność do poszukiwania nieszablonowych rozwiązań i otwartość na nowinki technologiczne. Bez wątpienia ten ostatni czynnik zyskuje na znaczeniu, bo coraz mocniej stawiamy na kompetencje cyfrowe.

Jak Państwo budują wizerunek pracodawcy wewnątrz, a jak na zewnątrz firmy?

Mamy własny serwis HR praca.eniro.pl i to jest nasza platforma do komunikacji z rynkiem pracy. Staramy się, aby każda osoba, która przysyła do nas życiorys trafiła do nas właśnie przez tę platformę. Strona zawiera wiele cennych informacji dla kandydata: szczegółowy opis firmy i produktów, oferty pracy, charakterystykę działów, opis biur regionalnych, a także zdjęcia i filmy prezentujące kulturę organizacyjną Eniro. Jesteśmy także obecni w Internecie w innych miejscach, dzięki profilom pracodawcy lub na targach pracy. Dużo mówimy o tym, że jako pracodawca bardzo zmieniliśmy się w ciągu ostatnich kilku lat, staliśmy się firmą w 100% cyfrową,  pracujemy na nowoczesnych systemach i oferujemy atrakcyjne narzędzia pracy. Mamy też wiele wewnętrznych aktywności, w które angażujemy pracowników i staramy się je pokazywać na zewnątrz. Najlepszym przykładem jest organizowanie przez nas zbiórek charytatywnych. Takie projekty angażują pracowników i ich bliskich, wpisując się w realizację działań firmy z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Z jednej strony jest to element działań społecznościowych i PRowych, ale także budowanie naszego wizerunku jako pracodawcy. Pokazujemy się również w naszych portalach społecznościowych: YouTube, Facebook, LinkedIn gdzie mogą trafić kandydaci i zobaczyć co ciekawego się u nas dzieje. Pracownicy bez wątpienia są naszymi ambasadorami i pomagają budować wizerunek firmy poprzez lajkowanie na FB, obecność na wszystkich wydarzeniach w mediach społecznościowych, a także angażują się w budowanie ruchu na naszej stronie. Gdy wprowadzaliśmy Nawigację Panoramy, to pracownicy byli pierwszymi użytkownikami tego serwisu. Jako pracodawca budujemy silną emocjonalną więź pomiędzy pracownikami a naszą marką.

Czy podejmujecie jeszcze jakieś działania CSR?

Tak, nasi pracownicy chętnie angażują się w pomoc lokalnym społecznościom. Cieszy nas to, że pracownicy nie tylko sami angażują się w działania, ale też inicjują takie akcje: przykładem może być akcja "Mikołaj - prezenty dla dzieci", podczas której pracownicy Eniro z całej Polski zbierali fundusze na zakup mikołajkowych prezentów dla 30 podopiecznych stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce z okolic Biłgoraja.

Ile osób pracuje na sukces transformacji firmy?

W Polsce jest to 700 osób, a w całej Grupie Eniro (wliczając Szwecję, Danię, Norwegię i Finlandię) 1 700 pracowników, głównie w strukturach sprzedaży. W Polsce mamy 9 biur – Centralę w Warszawie oraz 9 8 biur regionalnych w największych miastach (Katowice, Łódź, Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Szczecin, Lublin).

Chciałbym zapytać czego należy Państwu życzyć na najbliższy czas?

Dobrych pomysłów wymyślanych przez wartościowych, kreatywnych, zaangażowanych pracowników i tego, abyśmy mogli szybko wdrażać pomysły w życie, w tej dynamicznej, nowej, cyfrowej dobie rozwoju naszej firmy. Wszystko z korzyścią dla naszych klientów i użytkowników, czyli naszych dwóch najważniejszych grup docelowych.

Dziękuję za rozmowę.