Chemobudowa – Kraków S.A.  to dynamicznie rozwijająca się Spółka o ugruntowanej pozycji na rynku budowlanym w kraju i na rynku niemieckim poparta 70-letnią historią działalności.

Obecnie poszukujemy osób do pracy w zawodzie:


Główny Księgowy
Kraków

Obowiązki
• odpowiedzialność za prowadzenie kompleksowej księgowości i ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
• odpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont i dokumenty powiązane,
• odpowiedzialność za politykę podatkową,
• odpowiedzialność za realizację płatności krajowych i zagranicznych,
• wdrożenie systemu finansowo-księgowego typu ERP wraz z systemami powiązanymi,
• sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
• koordynacja procesu badania i przeglądu sprawozdań finansowych,
• sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań GUS, NBP,
• planowanie podatkowe, optymalizacja podatkowa i zarządzanie ryzykiem podatkowym,
• sporządzanie dokumentacji dotyczącej cen transferowych,
• nadzór nad obiegiem dokumentów księgowych, procedurami księgowo-podatkowymi,
• nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości jednostek krajowych,
• nadzór nad obszarem księgowości jednostki Oddziału Niemieckiego,
• nadzór nad rozliczeniami wyników inwentaryzacji majątku Spółki,
• zabezpieczenie dokumentacji księgowej i podatkowej,
• rozliczanie długoterminowych kontraktów budowlanych,
• konsolidacja sprawozdań finansowych jednostek krajowych,
• łączenie sprawozdań finansowych oddziałów krajowych i Oddziału Niemieckiego,  
• współpraca i reprezentacja Spółki przed instytucjami zewnętrznymi – biegli rewidenci, organy skarbowe, sądy, banki - przygotowywanie niezbędnych informacji i wyjaśnień,
• nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących Spółkę zewnętrznych przepisów prawnych oraz wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń, poleceń), instrukcji i regulaminów, przepisów bhp i ppoż. oraz przestrzeganie zabezpieczanie przestrzegania tajemnicy, państwowej i służbowej przez podległe komórki organizacyjne.

Wymagania
• wykształcenie wyższe – z zakresu finansów, rachunkowości; dodatkowe kwalifikacje zawodowe z dziedziny finansów (ACCA, Biegły Rewident będą dodatkowym atutem),
• minimum 5 lat doświadczenia w na samodzielnym stanowisku głównej(go) księgowej(go), w spółce akcyjnej lub z o.o. z branży budowlanej,
• bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
• praktyczna umiejętność rozliczania długoterminowych kontraktów budowlanych,
• praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
• znajomość systemów finansowo – księgowych, doświadczenie w pracy na systemie klasy ERP,
• dyspozycyjność i gotowość do podróży zagranicznych,
• co najmniej dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
• umiejętność zarządzania zespołem, dbanie o motywację pracowników,
• wysoki poziom samodzielności, zdolności organizacyjnych oraz inicjatywy w podejmowaniu działań - postawa nastawiona na poszukiwanie rozwiązań i wsparcie biznesu,
• komunikatywność, wysoka kultura osobista,
• zaangażowanie, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
• podjęcie pracy od 2 maja 2019 r. w pełnym wymiarze czasu pracy.

Oferujemy
• atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę),
• możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,
• dużą samodzielność w działaniu,
• dofinansowanie do pakietów medycznych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: Aplikuj lub osobiste zgłaszanie się do siedziby Spółki przy ul. Klimeckiego 24, 30-705 Kraków, pokój 205.

Kontakt telefoniczny:  +48 12 652 75 31, +48 12 652 75 39.

Aplikuj

Prosimy o umieszczenie w CV następującego dopisku: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

Informujemy, że procesorem przekazywanych danych osobowych jest GoWork.pl Serwis Pracy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żurawia 47, 00-630 Warszawa. który działa na mocy umowy z klientem publikującym ogłoszenie. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przechowywane na serwerze GoWork.pl dla klienta wyłącznie w celu dla których zostały przekazane. Wszelkie informacje odnośnie wniesienia sprzeciwu lub informacji o przetwarzaniu danych, posiadają Państwo w regulaminie Serwisu.

Główny Księgowy

Kraków

CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.