Program kursu - Szkolenie z zamówień publicznych 8h

 1. Podstawowe pojęcia związane z tematyką zamówień publicznych
  • Zamówienie publiczne – co to takiego? 
  • Kim jest Zamawiający? 
  • Kiedy stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych? 
  • Kiedy ustawa ma zastosowanie
  • Zasady udzielania zamówień publicznych
 2. Aktualny stan prawny
 3.  Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne
 4. Zasady postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
  • Wartość przedmiotu zamówienia i fakty z tego wynikające 
  • Przygotowanie dokumentacji postępowania 
  • Procedura publicznego otwarcia ofert
  • Poprawianie omyłek w składanych ofertach
  • Przedłużanie terminu związanego z ofertą
 5.  Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
  • Ogłoszenia 
  • Tryby udzielania zamówień publicznych 
  • Udostępnienie protokołu postępowania oraz załączników
 6.  Rozstrzygnięcie postępowania, w tym przesłanki do unieważnienia
  • Wybór najkorzystniejszej oferty
 7. Dokumentowanie postępowania
 8. Umowy w sprawach zamówień publicznych
 9. Zasady wprowadzania zmian do treści umowy zawartej umowy
 10. Przykłady
 11. Ćwiczenia
 12. Dyskusja

Zaufali nam

Zapisz się