Program kursu - Kurs czas pracy 2019 8h

 1. Czas pracy – co rozumiemy pod pojęciem czas pracy
  • Co to jest czas pracy
  • Definicje czasu pracy
  • Czas pracy w art. 130 KP
  • Wymiar i normy czasu pracy – z uwzględnieniem najnowszych zmian – określanie wymiaru czasu pracy dla różnorodnych zespołów pracowniczych oraz ustalenie dla nich norm czasu pracy

 2. Systemy czasu pracy
  • Podstawowy system czasu pracy
  • Równoważny czas pracy i jego warianty
  • Indywidualny czas pracy
  • Czas pracy w weekendy, święta i porze nocnej wg Państwowej Inspekcji Pracy
  • Tworzenie harmonogramów czasu pracy – zasady sporządzania i regulacji

 3. Planowanie czasu pracy ze względu na wybrany system a także rozliczanie czasu pracy
  • Reguła rozliczania czasu pracy ze względu na system, długość, okres zatrudnienia i typ etatu pracownika
  • Praca przypadająca na niedziele i święta
  • Czas pracy, a podróż służbowa
  • Czas pracy kierowców
  • Czas pracy osób niepełnosprawnych
  • Czas pracy na dyżurze
  • Zadania: rozliczanie czasu pracy na konkretnych przykładach

 4. Wynagrodzenie za pracę w z tytułu wyliczania czasu pracy
  • Model wynagradzania ustanowiony w firmie na wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
  • Praca w godzinach nadliczbowych
  • Naruszenie dobowej i przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy
  • Czas wolny jako rekompensata za godziny nadliczbowe

 5. Ewidencja i dokumentacja czasu pracy

 6. Przykłady rozstrzygnięć sporów Państwowej Inspekcji Pracy i Sądu Najwyższego

 7. Konsultacje z Wykładowcą

Zaufali nam

Zapisz się