Program kursu - Kurs administratora sieci informatycznej 120h

 1. Co to jest sieć 
 2. Ewolucja sieci 
 3. Organizacje ustanawiające standardy 
 4. Model referencyjny OSI
  • Warstwa fizyczna 
  • Warstwa łącza danych
  • Warstwa sieci 
  • Warstwa transportu 
  • Warstwa sesji 
  • Warstwa prezentacji 
  • Warstwa aplikacji 
 5. Podstawy sieci 
  •  Sprzętowe elementy składowe 
  •  Programowe elementy składowe 
 6. Typy sieci 
  • Urządzenia przyłączane do sieci LAN 
  • Typy serwerów 
  • Typy sieci 
  • Topologie sieci lokalnych 
 7. Protokoły sieciowe 
 8. Konfiguracja urządzeń do pracy w sieci
  • Adresowanie urządzeń 
  • Tłumaczenie adresu IPv4 na IPv6 
  • konfiguracja urządzeń "Cisco Pentagram"
  • podłączenie hub-ów
  • Wykorzystywanie oprogramowania "Hamachi"do tworzenia wirtualnych sieci (tunelowanie)
 9. Przełączniki (ang. Switch) 
  • Przełączanie LAN 
  • Jak działa przełącznik LAN (transport w przełączaniu LAN, szerokość pasma w przełączaniu LAN)
  • Przełącznik lan a model osi 
  • Domeny rozgłoszeniowe i domeny kolizji 
  • Różne technologie przełączania ramek 
  • inne metody przełączania ramek 
 10. Routing 
  • algorytmy trasowania 
  • algorytmy single path i multi 
  • algorytmy płaskie i hierarchiczne 
  • algorytmy host intelligent i router intelligent 
  • algorytmy intradomain i interdomain 
  • algorytmy link state i distance vektor
 11. Protokoły trasowania 
  • Protokół OSPF 
  • Różne wydajności 
 12. Sieci wirtualne VLAN 
  • sieci wirtualne określone jako grupy portów 
  • vlan-y jako grupy adresów fizycznych mac 
  • vlan-y definiowane przez wykorzystywany protokół warstw wyższych modelu osi
  • sieci wirtualne określone przez adresy logiczne urządzeń (adresy warstwy trzeciej modelu osi) 
  • sieci wirtualne określone jako grupa multicast 
  • sieci wirtualne określone na podstawie własnych kryteriów użytkownika sieci wirtualne określone na podstawie serwera autentyzacji 
 13. Switche HP PROCURVE RODZINA 2500 
 14. Konfiguracja przełączników

Zaufali nam

Zapisz się