Program kursu - Kurs zarządzania czasem 16h

 1. Mój czas- mój pieniądz
  • Fotografia dnia
  • Analiza czasu
  • Zarządzanie czasem
 2. Rytm dnia
  • pracownik "ranny ptaszek"
  • pracownik "nocny marek"
  • Zakłócenia w pracy
 3. Zarządzanie czasem a typy pracowników
  • pracoholik
  • pracownik niezaangażowany
  • pracownik wydajny
  • pracownik "hobbysta"
 4. Analiza SWOT - poznaj siebie
 5. Metody i techniki zarządzania czasem
  • System PERFECT
  • Ustalanie celu metoda SMART
  • Zasady Eisenhowera
   • A- Ważne i pilne
   • B - Ważne, ale niepilne
   • C- nieważne, ale pilne
   • D- nieważne i niepilne
  • Metoda ALPEN 
   • Etap I – Zestawienie Zadań
   • Etap II -  Ocena Czasu Trwania Czynności
   • Etap III – Planowanie Rezerwy Czasu
   • Etap IV – Ustalanie Priorytetów
   • Etap V – Kontrola Realizacji, ewentualne przenoszenie spraw niezałatwionych na kolejne dni
  • Planowanie - metoda wyznaczania konkretnych ram czasowych
  • Delegowanie - przekazywanie odpowiedzialności i uprawnień
  • Technika autorytet
 6. Bariery w zarządzaniu czasem
  • Samoutrudnianie - zakłócenia
  • Czas a stres -strategie radzenia sobie z zadaniami

Zaufali nam