Program kursu - Kurs Jak założyć własną firmę - ABC Przedsiębiorczości 50h

CZĘŚĆ A - Zasady podejmowania działalności - wybór formy prawnej działalności - księgowość w firmie.
 1. Zasady podejmowania działalności gospodarczej w Polsce
  • Uzyskanie wpisu do działalności gospodarczej lub w krajowym rejestrze sądowniczym
  • ZUS
  • Urząd Skarbowy
  • Główny Urząd Statystyczny
  • Uzyskanie zezwoleń, koncesji
  • Sanepid
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • Wydział Ochrony Środowiska
  • Jak działa ”jedno okienko”
 2. Zakładanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
  • Wady i zalety
  • Przepisy i definicje
  • Obowiązki przedsiębiorcy
  • Etapy zakładania działalności gospodarczej
  • Przeprowadzenie remanentu
  • Naliczenie i odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego
  • Sporządzanie deklaracji PIT-27
  • Sporządzanie deklaracji PIT-28
  • Naliczanie i odprowadzanie podatku zryczałtowanego, gdy jest się podatnikiem VAT
  • Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 3. Zakładanie spółki cywilnej
  • Wady i zalety
  • Przepisy i definicje
  • Wkład
  • Wysokość kapitału
  • Odpowiedzialność
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki
 4. Zakładanie spółki jawnej
  • Wady i zalety
  • Przepisy i definicje
  • Wysokość kapitału
  • Nazwa
  • Rejestracja
  • Odpowiedzialność
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki
 5. Księgowość w firmie
  • Księgowość u osób fizycznych
  • Karta podatkowa
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • Pełna księgowość
  1. Księgowość - spółka cywilna
   • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
   • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
   • Pełna księgowość
  2. Księgowość spółka jawna
   • Karta podatkowa
   • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
   • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
   • Pełna księgowość
CZĘŚĆ B konkurencja - planowanie oferty – asortyment
 1. Identyfikowanie otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa
  • Analiza otoczenia
  • Typy otoczenia
  • Elementy otoczenia:
   • Otoczenie bliższe
   • Otoczenie dalsze
  • Ocena wpływu poszczególnych czynników otoczenia
  • Ocena wpływu na czynniki zewnętrzne
 2. Wybieranie lokalizacji firmy
  • Znaczenie lokalizacji
  • Wybór lokalizacji ze względu na różnorodne kryteria
  • Elementy reklamy zewnętrznej jednostki
 3. Ustalanie struktury towarów i planowanie oferty handlowej
  • Co to jest struktura towarowa?
  • Badanie rynku
  • Planowanie zakupów
  • Badanie możliwości magazynowych
  • Badanie i kontrola sprzedaży
  • Optymalizacja struktury ofertowej
 4. Prowadzenie asortymentacji i różnicowanie asortymentu
  • Co to jest dywersyfikacja?
  • Cel różnicowania asortymentu
  • Badania gustów i życzeń klientów
  • Wielkość zapasów
  • Sprawny system logistyczny
CZĘŚĆ C marketing – biznesplan
 1. Marketing – wybrane zagadnienia
  • Praktyczny marketing w nowej firmie
  • Jak się wyróżniać na tle konkurencji
  • Kto jest moim klientem, jak do niego dotrzeć i jak o niego dbać
  • Dlaczego promocje jakie organizuję nie działają
  • Ile kosztuje skuteczny marketing w małej firmie
  • Przykłady atrakcyjnych promocji
  • Cichy marketing w internecie
 2. Sporządzanie biznesplanu
  • Cel i korzyści z przygotowania biznesplanu
  • Zasady budowy biznesplanu
  • Struktura biznesplanu - główne elementy składowe
  • Wdrożenie biznesplanu
  • Warsztaty pisania biznesplanu

Zaufali nam

Zapisz się