2-letnia Szkoła Programowania 640hRuszył nabór na nowy semestr - start 26.01.2019!

O szczegóły zapytaj koordynatora:
Anna Grzeszczak
530-725-113

Z nami zdobędziesz porządny zawód!

Grupy maksymalnie 15-osobowe. Liczba miejsc ograniczona!

Codeskills to szkoła programowania, w której nauka trwa 2 lata. Zajęcia w trybie weekendowym  (zjazdy co dwa tygodnie) obejmują aż 480h zegarowych zajęć, a dodatkowo każdy uczeń odbywa 160-godzinne płatne(!)
praktyki w jednej z naszych firm partnerskich. To łącznie 640h nauki! Po jej zakończeniu będziesz miał odpowiednie, solidne kwalifikacje pozwalające na rozpoczęcie pracy – niewykluczone też, że znajdziesz ją o wiele wcześniej (weekendowy tryb zajęć pozwoli łączyć Ci naukę z pracą).


Przeczytaj pasjonującą historię o tym, jak można "zakodować marzenia"!2-letnia Szkoła Programowania oferuje naukę w trybie weekendowym, dzięki czemu można ją połączyć z pracą. Jest świetną alternatywą dla kilkuletnich studiów, ponieważ oferuje maksimum zajęć praktycznych, prowadzonych przez bardzo doświadczonych trenerów.

Od samego początku uczymy nie tylko programowania, ale także umiejętności pracy w zespole. Pokazujemy, jak pracuje się w dużych firmach i jakich używa się narzędzi, ale także przygotowujemy do tego, by zostać samodzielnym specjalistą.


Na rynku pracy wciąż brakuje kilkudziesięciu tysięcy programistów, a biorąc pod uwagę fakt, że branża IT wciąż się rozrasta, to liczba ta również rośnie.


2-letnia nauka w Szkole Programowania to pewność, że po jej zakończeniu staniesz się programistą rozchwytywanym przez rynek pracy.


2-etapowa rekrutacja

 •     egzaminy wstępne (język angielski, logika, testy predyspozycji)
 •     rozmowa kwalifikacyjna

Organizacja zajęć
 •     4 semestry nauki
 •     zajęcia co drugi weekend (soboty i niedziele w godzinach 09:00 - 15:00)
 •     lipiec i sierpień – zawsze wolne
 •     160h płatnych praktyk pod koniec 4 semestru
Praktyki
 •    traktujemy Cię jak pełnoprawnego członka zespołu
 •    na koniec praktyk wypłacamy Ci wynagrodzenie
 •    praktyki trwają miesiąc 
 •    praktyki nie są obowiązkowe, jeśli w międzyczasie znajdziesz już pracę - będziemy się bardzo cieszyć

Kadra
 •   zajęcia prowadzą doświadczeni Trenerzy-praktycy, którzy programowaniem zajmują się na co dzień

Egzaminy

Pod koniec każdego semestru zamiast zwykłego egzaminu organizujemy Hackathon. Jego wyniki decydują o promocji na kolejny semestr, a dodatkowo osoba, która najlepiej wykona zadanie, otrzyma od nas nagrodę!
Po każdym semestrze wydajemy zaświadczenia o jego ukończeniu, a na koniec całej nauki nasi Absolwenci dodatkowo otrzymują certyfikat i zaświadczenie na wzorze MEN.

Opłaty
 •     Każdy semestr nauki to 4000 zł – płatne przed rozpoczęciem zajęć.
 •     RATY: Opłatę semestralną można rozbić aż na 8 rat – 500 zł każda.
 •     Zniżki: Oferujemy 10% zniżki dla osoby, która opłaci 2 lata nauki z góry

Program kursu

 • wstęp do programowania

1. Na czym polega programowanie
2. Przegląd języków, technologii
3. Języki skryptowe vs języki kompilowane.
4. Architektura aplikacji klient <--> serwer.
5. Przeglądarki, renderowanie kodu, hosting, domena, subdomena, DNS, FTP, SCP itp.
6. Walidatory kodu
7. Wzorce projektowe
8. Model MVC
9. SEO
10.Usability

 • Instalacja środowiska, edytory, środowiska zintegrowane.
  Instalacja Brackets, Atom, NetBeans, XAMPP itp.
  Przydatne narzędzia WebDevelopera: firebug, użycie trybu responsywnego w Firefox itp.

 • Przechowywanie danych.
  WYBRANE FORMATY plików przechowujących dane lub konfiguracje: XML, JSON, YAML.
  Przegląd popularnych baz danych i silników bazy danych.
 • systemy operacyjne
 • systemy kontroli wersji (GIT)

1. Instalacja GIT-a.
2. Obsługa GIT-a lokalnie. Tworzenie repozytoriów, dodanie plików do śledzenia (poczekalnia), commit-y. Przywracanie poprzedniej wersji projektu z repozytorium.
3. Rozgałęzienia i ich obsługa.
4. Założenie konta GITHUB, tworzenie repozytorium, klonowanie repozytorium na dysk lokalny. 5. Wprowadzanie zmian, wysyłanie repozytorium na GITHUB-a.

 • HTML5

1. Wprowadzenie, krótka historia języka, znaczniki, zasady kodowania
2. Podstawowy szkielet strony / aplikacji
3. Najważniejsze znaczniki sekcji HEAD
4. Ciało dokumentu. Co może się znaleźć w sekcji BODY ?
5. Znaczniki liniowe
6. Znaczniki blokowe
7. Znaczniki semantyczne
8. Listy uporządkowane, nieuporządkowane
9. Odnośniki (linki) wewnętrzne i zewnętrzne
10. Osadzanie grafiki oraz multimediów (muzyka, filmy)
11. Tabele
12. Formularze

 • CSS3

1. Wprowadzenie. Sposoby umieszczania kodu CSS, kaskadowość
2. Dołączanie innych plików z kodem CSS
3. Selektory proste
4. Selektory złożone
5. Klasy, identyfikatory
6. Jednostki
7. Kolory
8. Wybrane właściwości selektorów tekstowych, liniowych, blokowych
9. Reset CSS
10. Boxshadow
11. BOX Model vs Flexbox
12. Media query

 • Python
 • Django
 • Bazy danych
 • Node.js
 • JSON
 • Java - część I

1) Java wstęp do technologii
a) platforma
b) narzędzia programistyczne
c) dokumentacja, wybrane pozycje książkowe, zasoby internetowe
d) system kontroli wersji
2) Podstawy składni
a) podstawowe pojęcia
b) typy proste
c) tablice
d) deklaracje klas, interfejsów, metod, zmiennych oraz modyfikatory dostępu
e) instrukcje warunkowe
f) struktura kodu w Javie:
pliki źródłowe, klasy, pakiety, importowanie, układ katalogów
3) Programowanie obiektowe
a) modelowanie obiektowe
b) obiekty i referencje
c) klasy, klasy abstrakcyjne, interfejsy
d) pola i metody statyczne a pola i metody instancyjne
e) inicjalizacja klas, konstruktory
f) dziedziczenie
g) jawne i niejawne rzutowanie
h) dostęp do pól, metod i konstruktorów z nadklasy, słowa kluczowe this i super
i) modyfikatory final dla klas, metod, pól i zmiennych
j) enkapsulacja
k) polimorfizm
4) Zasady obsługi błędów i wyjątków
a) wyjątki oraz błędy
b) instrukcja try…catch
c) hierarchia standardowych wyjątków
5) Kolekcje i generyki
a) interfejsy Collection, Set, List, Map b) metody hashCode, equals, toString
c) tworzenie i użycie klas generycznych
6) Przetwarzanie tekstu
a) klasa String
b) String vs StringBuffer vs StringBuilder
7) Informacje na temat certyfikatu i egzaminu Java SE 8 Programmer I

 • Java - część II

1. Zaawansowane elementy języka Java
a) klasy anonimowe, finalne i statyczne
b) klasy zagnieżdżone
c) interfejsy i metody domyślne
d) typy wyliczeniowe
2. Wyjątki i asercje
3. Kolekcje w Javie
a) porównywanie obiektów
b) interfejsy Queue, Dequeue
c) klasa pomocnicza Collections
4. Programowanie funkcyjne w Javie
a) wyrażenia lambda
b) interfejsy funkcyjne
c) referencje do metod
d) strumienie
5. Operatory wejścia/wyjścia
a) strumienie wejściowe i wyjściowe
b) serializacja
c) obsługa plików
6. Date/Time API
7. Dostęp do bazy danych za pomocą interfejsu JDBC
8. Programowanie wielowątkowe
a) tworzenie i uruchamianie wątków
b) synchronizacja
c) współbieżność
d) równoległe strumienie
9. Informacje o certyfikacie i egzaminie Jaba SE 8 Programmer II

 • Design Patterns
 • Narzędzia automatyzujące pracę
 • Szukanie pracy w IT
 • Własna działalność gospodarcza i zakładanie Startupu
 • Zwinne metodyki zarządzania projektami
 • Praca zespołowa
 • Marketing internetowy i SEO
 • Warsztaty
 • Płatne praktyki (dla chętnych)


ZAPISY I TERMINY:

Zapisy

 1. Aby dokonać rejestracji należy odszukać interesujący termin i miasto. Zapisu dokonujemy poprzez kliknięcie opcji "Zapisz się"
 2. Otworzy się Państwu formularz zgłoszeniowy. Po dokładnym wypełnieniu formularza klikamy na ikonkę "zapisz" na dole tekstu. Ważne, aby podane dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ część z nich potrzebna jest do przygotowania dyplomu i zaświadczenia dla uczestników.
 3. Pamiętamy, aby przeczytać i zaakceptować regulamin. Bez tego nie będzie możliwa dalsza rejestracja (z regulaminem można zapoznać się w tym momencie, można, też później, ponieważ załączany jest do umowy- zgłoszenie).
 4. Po poprawnym procesie rejestracji, wygeneruje się Państwu umowa, którą należy pobrać, wydrukować, podpisać i odesłać do nas faxem, mailem lub pocztą.
 5. Na podany przez Panią/Pana adres e-mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji.
 6. Wpłata zaliczki(lub całości kwoty) na podany w umowie- zgłoszenie numer rachunku bankowego gwarantuje pewne miejsce na liście uczestników szkolenia.
 7. Wpłata pozostałej kwoty za kurs najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem kursu.
 8. Oficjalnym zaproszeniem na kurs jest harmonogram szkolenia wysyłany mailem najpóźniej 1 dzień przed przystąpieniem do szkolenia.
 9. Stawiamy na małe grupy - liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zobacz terminy

Szkoła Programowania - tryb weekendowy

Warszawa
od 2019-01-26 do 2021-01-24
Cena: 16000
Trwają zapisy

Zaufali nam

Zapisz się