Program kursu - Kurs asystenta samodzielnego księgowego 24h


Podatek od towarów i usług

 1. Regulacje prawne (ustawa, akty wykonawcze, dyrektywa)
 2. Zakres przedmiotowy i miejsce świadczenia czynności
 3. Zakres podmiotowy
 4. Podstawa opodatkowania
 5. Stawki podatku VAT
 6. Zasady obliczania podatku
 7. Sposób zapłaty podatku – deklaracje podatkowe

Faktura VAT

 1. Stawki podatku VAT
 2. Zasady obliczania podatku
 3. Sposób zapłaty podatku – deklaracje podatkowe
 4. Regulacje prawne – faktura VAT
 5. Rodzaje faktur (VAT, zaliczkowa, marża, MP, korygująca, nota korygująca, duplikat, dokumenty zrównane z fakturami)
 6. Struktura prawidłowej faktury ( faktury krajowe, zaliczkowe, wystawiane przez małych podatników, dotyczące transakcji międzynarodowych i czynności niepodlegających opodatkowaniu)
 7. Zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, korekta faktury korygującej noty korygujące) 
 8. Terminy wystawiania faktur w zależności od rodzaju transakcji.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 1. Zasady rozliczania przychodów ( moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
 2. Koszty uzyskania przychodów
 3. Zasady rozliczania wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy)
 4. Zasady odliczania darowizn od dochodu 
 5. Użyczenie, najem, leasing i dzierżawa środków trwałych – najkorzystniejsze zasady rozliczeń podatkowych
 6. Najkorzystniejsze rozliczenia kapitałów pieniężnych (dochodów z dywidend, odsetek bankowych, sprzedaży papierów wartościowych)

Podatek dochodowy od osób prawnych

 1. Zasady rozliczania przychodów (moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
 2. Koszty uzyskania przychodów (zasady dokumentowania, odszkodowania i kary umowne, wydatki na rzecz pracowników, świadczenia na rzecz członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnych, akcjonariuszy, udziałowców)
 3. Działalność marketingowa, sponsoring
 4. Zasady odliczania darowizn
 5. Pożyczki, kredyty, dopłaty w spółkach z o.o., odsetki od pożyczek i zobowiązań – zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych.
 6. Użyczenie, najem, leasing i dzierżawa środków trwałych – zasady rozliczeń podatkowych.

Zaufali nam

Zapisz się