Program kursu - Kurs System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli - HACCP 16h

 1. Wprowadzenie do Systemu Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności
  • Przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności obowiązujące w Unii Europejskiej,
  • uwarunkowania prawne, które obowiązują w Polsce w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 2. HACCP - zasady funkcjonowania systemu
  • omówienie zasad Systemu HACCP,
  • tworzenie schematu procesu technologicznego
  • identyfikacja i analiza zagrożeń na każdym etapie,
  • odpowiedni wykaz środków zapobiegawczych zagrożeniom,
  • ustalenie krytycznych punktów kontroli – CCP
  • system monitorowania CCP,
  • omówienie procedury weryfikacji,
  • korzyści z wdrożenia systemu HACCP
 3. Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej - GHP oraz Dobrej Praktyki Higienicznej - GMP
  • podstawowe terminy dotyczące GHP/GMP
  • podstawy prawne wdrażania Dobrych Praktyk,
  • Prawidłowe zachowania higieniczne personelu
  • Zasady prawidłowego mycia i dezynfekcji pomieszczeń, maszyn, urządzeń i sprzętu
  • Przechowywanie poszczególnych asortymentów środków spożywczych procesy mycia i dezynfekcji
  • Postępowanie z surowcami, półproduktami, produktami „
 4. Procedura wdrażania systemu HACCP
  • sposoby wdrażania systemu,
  • tworzenie odpowiedniej dokumentacji,
  • omówienie procedur systemowych,
  • HACCP a GHP/GMP

Zaufali nam

172
Osoby obserwuje ten kurs
Białystok 16-17 Sierpnia
2
wolne miejsca
Zapisz się