Program - Kurs detektywistyczny 70h

CZĘŚĆ PODSTAWOWA

I Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe
2. Organy odpowiedzialne za ochronę danych osobowych. 
3. Zasady przetwarzania danych.
4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych. 
5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. 

II Ochrona informacji niejawnych
1. Informacje niejawne. 
2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych. 
3. Podział i klasyfikacja informacji niejawnych. 
4. Zasady ochrony informacji niejawnych. 
5. Dostęp do informacji niejawnych. 
6. Sposoby i reguły przetwarzania informacji niejawnych. 
7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych. 

III Obowiązki i prawa detektywa

1. Ustawowe uprawnienia i kompetencje detektywa. 
2. Obowiązki detektywa. 
3. Odpowiedzialność karna i cywilna detektywa. 

IV Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

1. Wytyczne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. 
2. Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. 
3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy. 
4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej. 
5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej. 
6. Działalność regulowanej, rejestr i jego forma. 
7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej z zakresie usług detektywistycznych przez obywatela Unii Europejskiej. 
8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej. CZĘŚĆ II ZAAWANSOWANA- Praktyczne zajęcia i ćwiczenia w terenie 

I Obserwacja

Poznanie możliwości dotarcia niezauważonym do miejsc trudno dostępnych;

-obserwacja piesza,
-obserwacja w środkach komunikacji miejskiej,
-obserwacja w miejscach publicznych (kino, centrum handlowe, restauracje, dworce kolejowe i autobusowe)
-sposoby wykonywania obserwacji/ kontrobserwacja.


II. Sporządzanie dokumentacji z działań operacyjnych- w tym przygotowanie materiałów fotograficznych i wideo 

III. Warsztat umiejętności negocjacyjnych- jak rozmawiać z trudnymi klientami, jak rozwiązywać trudne/ konfliktowe sprawy.

Zaufali nam

Zapisz się