Clockwork Bemanning AS

3 Dodaj opinię

Świadczenia socjalne

Świadczenia socjalne

Z chwilą zatrudnienia w Clockwork pracownik nabywa prawa, zgodne z Kodeksem pracy obowiązującym w Norwegii. Dla osób, które posiadają rodzinę za granicą dodatkowym atutem będzie możliwość przedłużenia urlopu oraz elastyczniejszego, indywidualnego podejścia do pracownika.

URLOP

Zdajemy sobię sprawę z tego, że nasi międzynarodowi pracownicy potrzebują dłuższych urlopów i w związku z tym przewidujemy możliwość skorzystania z 4-tygodniowego urlopu oraz dalszych 6 tygodni wolnego za przepracowane dni w ciągu 1 roku kalendarzowego.

Wszystkie dni wolne muszą zostać uzgodnione z konsultantem Clockwork z wyprzedzeniem, najpóźniej na 6 tygodni przed planowanym urlopem. O ile będzie to odpowiadać naszym klientom oraz wpasuje się w realizowane projekty, urlop zostanie przyznany.

Nie należy dokonywać rezerwacji podróży do domu przed uzgodnieniem terminu urlopu z klientem. Niektórzy z naszych klientów mają ustalone stałe terminy urlopów. Informację o tym pracownik uzyska od swojego konsultanta.

WYNAGRODZENIE URLOPOWE

Wynagrodzenie urlopowe to środki, które pracownik oszczędza w roku poprzedzającym urlop. Prawo do wynagrodzenia urlopowego uzależnione jest od tego, czy pracownik pracował w firmie Clockwork w roku składkowym (roku poprzedzającym okres, w którym wykorzystywany jest urlop).

Wynagrodzenie urlopowe stanowi 12% wynagrodzenia w roku składkowym i zwykle wypłacane jest w połowie czerwca.

Jeśli kończysz pracę w firmie Clockwork wynagrodzenie urlopowe za dany rok wypłacane jest w miesiącu następującym po ostatniej normalnej wypłacie wynagrodzenia zgodnie z norweską ustawą o urlopach wypoczynkowych.

ZASIŁEK RODZINNY

Pracując w Norwegii, uzyskuje się prawo do zasiłku rodzinnego. Aby się o niego starać, należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • odpis skróconego aktu urodzenia dzieci/dziecka na druku międzynarodowym (w urzędzie należy poinformować o tym, iż taki dokument jest niezbędny, aby złożyć wniosek o świadczenia rodzinne w innym kraju - wtedy nie ponosi się opłaty za wypisanie dokumentu),
  • zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu przetłumaczone na język angielski,
  • zaświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci/ dziecka z OPS-u, jeżeli jest taka sytuacja.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na:  http://www.nav.no/805383895.cms

UBEZPIECZENIE OD WYPADKÓW PRZY PRACY

Wszyscy pracownicy firmy Clockwork podlegają ubezpieczeniu od wypadków przy pracy. Ubezpieczenie to obejmuje wypadek przy pracy lub chorobę zawodową, powstałą w trakcie realizacji zlecenia (w pracy), w miejscu pracy, w czasie pracy.

Wszystkie wypadki przy pracy należy zgłaszać firmie Clockwork. Aby to zrobić, konieczne jest wykorzystanie specjalnego formularza RTV, który jest dostępny we wszystkich miejscach pracy. Zwolnienie lekarskie w związku z wypadkiem przy pracy (wypadkiem w miejscu pracy) objęte jest zakresem ubezpieczenia od pierwszego dnia obowiązywania stosunku pracy.

Wszystkie koszty związane z wypadkiem przy pracy są refundowane przez norweski Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ustawą o wypadkach przy pracy.

UBEZPIECZENIE EMERYTALNE

Pracując w Norwegii nasi pracownicy stają się członkami programu emerytalnego w firmie Clockwork (obowiązkowy pracowniczy program emerytalny, OTP) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

URLOP OKOLICZNOŚCIOWY

Firma Clockwork udziela do 1 dnia wolnego za wynagrodzeniem, w uzgodnieniu z Twoim konsultantem, w przypadku:
a) śmierci/pogrzebu w najbliższej rodzinie.
Za najbliższą rodzinę uważa się dzieci, współmałżonka rodzeństwo, rodziców i dziadków.
Zarejestrowany konkubent/partner traktowany jest na równi ze współmałżonkiem.
b) zawarcia małżeństwa / związku partnerskiego.
c) urodzenia dziecka przez żonę /konkubinę.

KURS JĘZYKA NORWESKIEGO

Po przyjeździe do Norwegii będziemy zachęcać Ciebie to zapisania się na kurs języka norweskiego. Większe umiejętności językowe dadzą Ci lepszą szansę na otrzymanie długich zleceń u naszych klientów. Jeśli jesteś zatrudniony w firmie Clockwork przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, pokrywamy 50% wydatków na kurs do kwoty 2000 koron.

ZALICZKA NA POCZET WYNAGRODZENIA

Po przepracowaniu przynajmniej 14 dni roboczych, możemy wypłacić Tobie zaliczkę w maksymalnej kwocie 2 500 koron.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony od ponad 2 miesięcy, ma prawo wnioskować o wypłatę zaliczki w wysokości do 5 000 koron miesięcznie. Wniosek o wypłatę zaliczki należy kierować do swojego konsultanta Clockwork.

PREMIA REKRUTACYJNA

Jeżeli jesteś zatrudniony w Clockwork od co najmniej 3 miesięcy i polecisz nam kandydata do pracy, który także przepracuje minimum 3 miesiące, to po upływie tego czasu będzie przysługiwać Tobie mu premia rekrutacyjna w wysokości 2 000 koron.

Praca dla fachowców z branży budowlanej w Norwegii