Clockwork Bemanning AS

3 Dodaj opinię

Obowiązki pracownika

Obowiązki pracownika

Pracując w Norwegii musisz znać dobrze swoje obowiązki zarówno w stosunku do swojego pracodawcy (firmy Clockwork), jak i jej norweskich klientów. Pomoże to Tobie zrozumieć specyfikę pracy w Norwegii oraz tym samym lepiej wykonywać swoją pracę.

OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Szczególnie w zakresie informacji warunków ustalonych u klienta lub w firmie Clockwork.

Należy pamiętać, że to Clockwork jest państwa pracodawcą, nie klient (zleceniodawca), dlatego nigdy nie należy poruszać kwestii dotyczących warunków pracy, wynagrodzenia, zleceń, zamieszkania itp. bezpośrednio z klientem. W momencie jakichkolwiek wątpliwości, pytań należy kontaktować się z osobą przydzieloną w Clockwork.

OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O SPÓŹNIENIU

Jeśli pracownik spóźni się do pracy, niezależnie od przyczyny, zawsze zobowiązany jest do powiadomienia o tym osoby odpowiedzialnej za kontakt w firmie Clockwork, najszybciej jak to będzie możliwe. Pracownik powinien też zawiadomić podwładnego w miejscu pracy.

Takie powiadomienia należy przekazać telefonicznie, nie za pośrednictwem SMS-a. Jeśli nie powiadomi się o nieobecności, konsekwencją jest nieprzysługiwanie zasiłku chorobowego, jeśli nieobecność jest związana z chorobą.

OBOWIĄZEK WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZGODNIE Z PRAWEM NORWESKIM I WYTYCZNYMI W ZAKRESIE BHP DLA BRANŻY BUDOWLANEJ

W tym celu przed podjęciem pracy zaplanowano 2-etapowy system szkoleń. Pracownik ma obowiązek zawsze stosować odzież oraz niezbędny sprzęt ochronny, który otrzyma od Clockwork, jeśli wymaga tego zadanie.

OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA CLOCKWORK O SKRÓCENIU/ WYDŁUŻENIU ZLECENIA

Zwykle takie informacje przekazywane są za pośrednictwem firmy Clockwork. Jednak jeśli pracownik dostanie wcześniej informację o skróceniu/wydłużeniu zlecenia w stosunku do tego, co zostało ustalone wcześniej od klienta, zobowiązany jest skontaktować się jak najszybciej z naszym konsultantem.

Pracownik ma obowiązek poinformować Clockwork o nieoczekiwanym ryzyku, zdarzeniach niepożądanych w miejscu pracy, abyśmy mogli niezwłocznie omówić je z klientem, zrezygnować ze zlecenia.

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetową sprawą.

OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA REGULAMINU W MIEJSCU PRACY

Pracownik podlega zawsze regulaminowi obowiązującemu w danym miejscu pracy. Należy postępować według wytycznych w zakresie korzystania z internetu, poczty elektronicznej, telefonu itp.

OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA O EWENTUALNEJ CHOROBIE

Jeśli z powodu choroby lub z innych przyczyn pracownik nie będzie w stanie stawić się w pracy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym swojego konsultanta w firmie Clockwork oraz osobę odpowiedzialną za kontakt ze strony klienta (majstra/brygadzistę). Jeśli tego nie zrobi, straci prawo do zasiłku chorobowego.

OBOWIĄZEK PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA LIST OBECNOŚCI I DOSTARCZANIA ICH NA CZAS

Listy obecności dostarczane z opóźnieniem będą pociągać za sobą opóźnienie wypłat wynagrodzenia. Wszyscy nasi klienci wymagają, aby godziny pracy wpisywać na specjalnych listach, które podpisywane są przez brygadzistę/majstra.

Praca dla fachowców z branży budowlanej w Norwegii