Bytom jest jednym ze śląskich miast, w których występuje zdecydowanie najwyższy poziom bezrobocia rejestrowanego. W całym województwie śląskim na koniec listopada 2016 roku notowano stopę bezrobocia w wysokości 8,2 proc., podczas gdy w Bytomiu wyniosła ona aż 15,4 proc. Czy zatem jest szansa na poprawę na rynku pracy w tym mieście?

Tendencja spadkowa przy wysokiej stopie bezrobocia

Jeszcze w grudniu 2015 roku oraz w styczniu 2016 roku bezrobocie rejestrowane w Bytomiu wynosiło 18,5 proc. Później z miesiąca na miesiąc było ono mniejsze. Ostatecznie jednak wysokość 15,4 proc. w listopadzie 2016 roku nadal nie jest zadowalająca dla władz miasta. Cały czas są one zmuszone walczyć z dużym zapotrzebowaniem na pracę w mieście, przy braku odpowiednich ofert dla bezrobotnych.

Do końca września Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu pozyskał prawie 6,4 tysiąca propozycji zatrudnienia. Dzięki temu miasto uplasowało się pod tym względem w czołówce listy rankingowej województwa śląskiego.

PUP pomaga bezrobotnym

Praca w Bytomiu wyraźnie jest „towarem” deficytowym. Wiele osób pozostaje bez pracy w dłuższym okresie. Niekorzystną pozycję mają zwłaszcza osoby młode. Dlatego PUP realizuje projekty mające na celu aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych. Aktywizuje również młodych, którzy dopiero rozpoczynają swoje starania o pozyskanie zatrudnienia i wkraczają na rynek pracy w Bytomiu. Mogą oni uzyskać bony stażowe, odbyć półroczny staż u wybranego pracodawcy oraz zatrudnić się na kolejne pół roku u tego samego pracodawcy. W PUP dostępne są atrakcyjne szkolenia, z których w 2016 roku skorzystało około 1000 osób. Instrumentem pozwalającym na bardziej efektywną walkę z bezrobociem jest też refundacja wynagrodzenia dla osób do 30. roku życia.

Pracodawcy w Bytomiu za utworzenie i doposażenie stanowiska pracy mogą otrzymać od PUP dotacje. Innym elementem wspierania tworzenia nowych ofert pracy w Bytomiu są środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, o które pracodawcy mogą starać się dla dofinansowania kształcenia swoich pracowników.

Jeśli pomimo starań PUP dana osoba nie może znaleźć żadnej odpowiedniej dla niej pracy w Bytomiu, może sama rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Dla przyszłych przedsiębiorców czekają środki z Funduszu Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W Bytomiu już w 2016 roku wypłacono prawie 2 mln zł dotacji dla przedsiębiorców na otwarcie nowej działalności, m.in. usługowej czy produkcyjnej.